Apartman Risk Analizi

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

İş güvenliği uzmanı çalıştırmama

İş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 5 bin 390 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5 bin 390 TL idari para cezası uygulanacaktır.

İşyeri hekimi çalıştırmama

İşyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 5 bin 390 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5 bin 390 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Risk değerlendirmesinin yapılmaması veya yaptırılmaması

Risk değerlendirmesini yapmayan veya yaptırmayan işverenlere, 3 bin 234 TL ve aykırılığın devamı halinde her ay için 4 bin 851 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yine, risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverenlere 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

My Vizyon Mobil Kapıcılık olarak yukarıda belirtilen Risk Değerlendirme hizmetini anlaşma sağladığımız apartman/site’lere ücretsiz olarak sunuyoruz.

Ayrıca Risk Değerlendirme Rapor hizmeti ücretli olarak verilir.