Neden Mobil Kapıcılık

Sayın; Site / Apartman Yöneticisi;

Firmamızla sözleşme yaptığınız takdirde sağladığınız avantajlar;

  1. Personelin iş ve işlemleri ile ilgili SGK, Vergi dairesi, Belediye gibi resmi kurumlar nezdinde iş takiplerinden Site / Apartman sorumluluğunun firmamızca üstlenilmesi.
  2.  Bütün kamu kurumlarından gelebilecek idari ve mali cezaların önüne geçip yönetimin güvence altına alınması.
  3. Yakında uygulamaya geçecek olan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
  4. Site/Apartman Risk Değerlendirme Raporu hazırlanması. (ücretsiz)
  5. Çalışanın kıdem tazminatı ve diğer sair hakları (yıllık izin ve bayram izni) konusunda ileride meydana gelebilecek yükümlülüklerin firmamızca üstlenilmesi.
  6. Kapıcı dairenizi kiraya vererek Site / Apartmanınızdan ek gelir elde edilmesi
  7. Daha az maliyetle kapıcılık hizmetinin verilmesi

 İşte bu yüzden MOBİL KAPICI diyoruz…

KAPICI DAİRESİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

Kapıcı dairesi, apartmanda yer alan ortak mahallerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ortak alan bu daireye ait tapu olmamak ile birlikte bu yer hakkında yapılacak tasarruf işlemlerinde tüm kat maliklerinin hakkı bulunuyor.

Bir diğer ifade kapıcı dairesi gibi ortak alan olan bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf işlemi tüm malikleri ilgilendiriyor. Yani, boş kapıcı konutu kiraya verilmesi hususunda oy çokluğunun sağlanması değil, oy birliğinin sağlanması gerekiyor.

Bu demek oluyor ki tüm bölüm maliklerinin söz konusu ortak alanda tasarruf yapma işlemini onaylaması gerekiyor. Tüm kat maliklerinin onaylaması halinde, kapıcı dairesi kiraya verilebiliyor. Kiradan elde edilen gelirler, tüm kat malikleri arasında paylaşılacağı gibi, apartmanın bütçesine de gelir olarak eklenebiliyor.

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Kapıcı çalıştıran apartmanlar risk değerlendirmesi yaptırmak zorundalar. Apartmanların risk değerlendirmesi kapsamına girebilmesi için sadece bir çalışanının bulunması yeterli.

CEZASI NE OLACAK

Risk değerlendirmesinin maliyeti ortalama 2.000 TL iken yapmamanın cezası oldukça yüksek. Risk değerlendirmesi yapmayan apartmanlara 2013 yılında 3.234 TL ceza uygulanacak. Bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL olarak uygulanacak.

Firmamızla anlaşma sağladığınız takdirde, Risk Değerlendirme Raporunu sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz.